Pilates uddannelsen

Du får en uddannelse i Pilates hvor du lærer metoden i sin rene form.

Derudover, så får du en solid og detaljeret baggrundsviden om alt det som har med træning, bevægelse og krop at gøre – alt sammen formidlet af fagfolk og professionelle. Du lærer, at arbejde kreativt og selvstændig med Pilates og du lærer, at vurdere hvad der er et godt valg til en given krop og hvordan du let og simpelt, tilpasser en øvelse til en bestemt person.

Du får selvtilliden til, at kunne træne andre i Pilates, træning og bevægelse – om det er en person der står midt i en stor skade eller en topatlet som har brug for det ekstra, til at kunne præstere på dagen, så vil du være klædt godt på efter endt forløb. Hvordan du vælger at bruge din uddannelse og viden er helt op til dig selv.

Vi giver dig fundamentet til selv at træffe et kvalificeret valg som passer til dig. Tempoet og tiden du skal bruge, ja det bestemmer du også selv og det afhænger af, hvor meget tid du kan sætte af til din uddannelse. Kort sagt, vi skaber en skole for dig.

Uddannelsesforløb

Her finder du information om uddannelsens indhold og opbygning. Du kan se, hvilke forudsætninger du skal have for at deltage på de enkelte forløb og hvilke øvelser, det forventes du kan ved opstart. Herfra kan du vælge den del, der passer til dig, hvor du er netop nu.

Det er også her, at du finder priser, datoer og beskrivelser af forløb, uddannelse og kurser.

Teknikkurser

Del 1 er et træningsforløb i Pilates over 6 dage varighed med efterfølgende 5 privattimer.

Her kommer du i dybden med arbejdet og med teknikken i øvelserne og du vil få forhåndskundsskaberne til at kunne deltage på Del 2 – Lær at undervise metoden, hvis du ønsker at uddanne dig til Pilatesinstruktør.

Dette kursus er for dig, der enten gerne vil i dybden med øvelserne eller overvejer om en Pilates-uddannelse er vejen for dig.

Undervisningsforløbet:

Undervisningen er inddelt i moduler og er et intensivt forløb på 6 dage.

Du kommer igennem øvelser til det forskellige Pilates udstyr, et nyt hver dag i teknik og detaljer for en bedre forståelse af metoden.

Følgende vil blive gennemgået på kurset:

 • Dag 1, Matwork
 • Dag 2, Reformer
 • Dag 3, Wunda Chair, High Chair, Arm Chair
 • Dag 4, Spine Corrector, Mini Barrel og Ladder Barrel
 • Dag 5, Cadillac, Quiliotine og Pedi-o-pole
 • Dag 6, Anatomi og Fysiologi ved Kiropraktor Jens Jacobsen afslutning og planlægning af et evt. videre forløb

Til undervisningen får du bøgerne ”Return to life” og “Your Health” af Joseph H. Pilates, en basisbog om anatomi samt en samlemappe.

Undervisningsgange: Hvert modul er på 7 timer og undervisningen ligger mandag til lørdag kl. 9 -17

Datoer: Kurset afholdes næste gang i efteråret 2022.

Hold 2022 datoer og indhold (PDF)

(OBS! maksimum 10 deltagere)

Forudsætninger før opstart på Del 1 – Lær Metoden:

Du skal have trænet Pilates inden opstart og prøvet Pilates på udstyr hos en valgfri udbyder af Pilates træning.

Der kræves ikke de store forudsætninger, men du skal være bekendt med Matwork øvelsernes og Reformer øvelserne på et let øvet niveau.

Se liste af øvelser som du helst skal være bekendt med inden opstart, men det er ikke et krav.

Matwork øvelserne (PDF print)  

Reformer øvelserne – del 1 (PDF print)

Se det fulde øvelses repertoire for Reformer i Pilates her:

Reformer øvelserne – fulde repertoire (PDF print)

Priser:

Del 1 – 6  moduler, hele forløbet: 12.000 kr. Pris for en enkelt dag: 3.000 kr.

– 6 moduler á 7 timer og efterfølgende 5 privattimer enten via Skype eller ved fremmøde i studio. Timerne skal være brugt inden 3 mdr. Ønsker du flere træningstimer end angivet i pakken, så kan du tilkøbe dem hos Pilates B med 10 % rabat under kurset eller samtidig med. Timerne placeres efter aftaler efter kurset og købet gælder i 6 mdr.

OBS! Der tages forbehold for prisregulering en gang årligt. Prisen du ser gælder ved booking og betaling for dette år.

Uddannelsen

Uddannelsen til Pilatesinstruktør hvor du lærer, at undervise Pilates i bevægelse. Pilates Comprehensive uddannelse i udstyr til træning og genoptræning.

Undervisningsforløbet:

Undervisningen til Pilatesinstruktør forløber over 18 moduler fordelt på ca. 20 måneder med afslutning efter ca. 2,5 år afhængigt af, hvor meget tid og energi du kan bruge på uddannelsen.

Du vil lære at undervise i diverse udstyr hvilket inkludere Matwork, Reformer, Cadillac, Guillotine, High Chair, Wunda Chair, Arm Chair, Barrel, Spine Corrector, Ladder Barrel, Pedo Pole og diverse “Small Gadjets”/ekstra udstyr. Forud for forløbet modtager du en oversigt over weekendmodulernes temaer.

Du vil blive tilbudt træningstimer ind imellem modulerne, på hold i Lyngby eller via Skype i en gruppe med andre, som egen træning eller hvor du mødes med dine medstuderende og øver. Inkluderet i prisen er der 12 timer på hold og 5 privattimer som placeres efter behov efter gennemførelse af modul 6. 

Har du ikke taget Del 1 – Lær Metoden hos os, vil du i dette forløb også få bogen ”Return to life” og “Your Life” af Joseph H. Pilates, en basisbog om anatomi, samt en samlemappe til undervisningsmaterialet. Du vil løbende blive tilbudt sparring, og det vil være muligt at tilkøbe flere hold og privattimer i studiet med 10% rabat i den tid dit forløb varer. Vi forbeholder os retten til at fjerne rabatten og adgangen til egen træning, hvis dit forløb varer væsentlig længere end det forventede.

Undervisningsgange:

Hvert modul er på ca. 10 timer og undervisningen foregår primært fredage kl. 14-18 og lørdage kl. 11-17, enkelte onsdage kl. 14-20 og søndage kl. 9-16. Modulerne er fordelt over ca. 20 mdr. og vi mødes ca. en gang pr. måned. Derefter er der 6 mdr. praktik inden din afsluttende prøve med en censor til stede. Holdene opstarter hvert år i slut februar / start marts og afsluttes 2,5 år senere i juni måned.

Klik på nedenstående link for at se datoer og indhold for dit hold:

Hold 2022 datoer og indhold

Opbygning:

Uddannelsesforløbet er bygget op om omkring tre spor:

 • Et teoretisk, hvor du vil møde forskellige fagspecialister afhængigt af emnet.
 • Et praktisk, hvor du vil være i bevægelse og anvende dine teoretiske kompetencer i praksis.
 • Et selvstændigt, hvor du en stor del af tiden træner og øver på egen hånd. Her forventes det, at du træner selv min to gange om ugen udover, at du også deltager på observationstimer samt øver dig i at undervise andre. Det forventes også, at du selv tager træningstimer både privat og på hold under din uddannelse. Du vælger selv sted og hos hvem og vi vejleder gerne til at finde en egnet instruktør tæt på dig.

Din egen træning i at undervise kan enten foregå ved, at du selv finder et sted at undervise, at du selv samler en gruppe eller at du øver på og med dine medstuderende. Du kan også blive tilbudt at være assisterende træner på hold hos Pilates B Studio, hvor du går til hånde og vil udføre mindre undervisningsopgaver under supervision og med hjælp fra en erfaren instruktør. Dette er et gratis og valgfrit tilbud, når du er klar til det og vil ikke blive aflønnet. Det vigtigste er at holde sig for øje, at en Pilates uddannelse er en praktisk uddannelse, hvor der skal samles erfaring undervejs. Hvordan og hvor du gør det, det er valgfrit og på eget ansvar.

Læringsmål:

Efter uddannelsen forventes det at du kan:

 • Anvende Pilatesmetoden og forstå strukturen
 • Undervise privattimer og grupper i Pilates på alt udstyr
 • Holde overblik og i situationen vælge relevante øvelser til personen foran dig
 • Se hvilke øvelser der hører til Pilates og hvordan de opbygges
 • Forstå og anvende basal biomekanik og sygdomslære
 • Bruge alt Pilates udstyret korrekt
 • Vedligeholde og passe udstyret korrekt
 • Varetage et job som Pilatesinstruktør i mange forskellige brancher og situationer, fx. studio, klinik, aftenskole eller fitnesscenter

At du har prøvet:

 • At udføre alle de gængse og almen kendte Pilates-øvelser som gennemgået
 • At underviser mange forskellige kunder og patient typer
 • At samle, opsætte og pleje udstyret

At du kender:

 • Til hvor de forskellige øvelser kommer fra og baggrunden
 • Fysikken og statikken bag udstyret og hvordan det anvendes korrekt
 • Historien og filosofien bag Pilatesmetoden og forskellen i de forskellige tilgange til Pilates
 • Hvordan du kommer videre og lærer endnu mere

Forudsætninger før opstart:

Du skal have trænet Pilates i et godt stykke tid og have et indgående kendskab til træningen eller allerede undervise i Pilates. Eventuelt har du gennemført en Comprehensive uddannelse et andet sted først. Inden opstart bliver du indbudt til en træningsseance for forventningsafstemning inden opstart. Seancen vil bestå af en 45 min. privattime efterfulgt af en kort samtale. Dette er inkluderet i din kursus afgift. Formålet er også, at det er en forventningsafstemning, hvor vi sammen vurderer, om du vil få nok udbytte ud af deltagelsen på uddannelsen hos Den Danske Pilatesskole.

Hvis du er relativ ny i Pilates, så anbefaler vi, at du tager Del 1 – Lær Metoden hos Den Danske Pilatesskole først inden du melder dig til uddannelsen eller at du har trænet klassisk Pilates jævnligt i min. 6 mdr. inden opstart enten hos os eller et andet sted eller at du har en anden Pilates uddannelse, fx. en Comprehensive uddannelse inden opstart.

Du behøver ikke at gennemfører på normeret tid. Hvis du ikke er sikker på, at du kan gennemfører på 2,5 år, så bedes du inden opstart henvende dig til os. Så kan der eventuelt laves særlige tillægsforløb hvor du bliver ført op på nødvendigt niveau. Disse forløb vil blive lavet og prissat individuelt.

Se liste over de øvelser, du skal være bekendt med inden opstart på den fulde uddannelsen:

Matwork øvelserne (PDF print)                          Reformer øvelserne – uddannelsen (PDF print)

 

Kompetencebevis og tests:

Efter hvert modul vil der være en selvtest i det aktuelle emne. Disse tests skal ikke afleveres og bliver ikke bedømt, men skal tjene som et redskab til selvevaluering. Formålet er, at du lære pensum og ikke testen for testens skyld.

Undervejs i forløbet vil der desuden være 3-4 supervisionstimer, hvor du vil modtage feedback på din undervisning og på, hvor du er i processen. Samme dag skal du desuden vise, at du kan gennemføre en træning på samme niveau som din supervision undervisnimgstime.

Dette er ikke en eksamen, og formålet er, at du selv bliver bevidst om, hvad du gør godt og hvad du skal arbejde videre med for at blive klar til næste niveau. Når disse timer samt alle moduler er gennemført vil du blive indstillet til at aflægge den afsluttende prøve. Denne indstilling sker i samråd med dig og underviseren.

Afsluttende prøve fra Den Danske Pilatesskole:

Efter færdiggørelse af Del 2 aflægges den afsluttende prøve for uddanner og en censor. Her demonstreres i praksis den studerendes evne til selvstændigt at kunne undervise og til selv at kunne udfører udvalgte øvelser. Der vil blive lagt vægt på, at du kender biomekanikken og anvendelsen af de forskellige øvelser og at du kan træffe et kvalificeret, kompetent og selvstændigt valg af egnede øvelser til kunden.

Derudover skal du kunne udvise overblik og kontrol over timen samt vise en forståelse for kundens situation og niveau. Eksamen afsluttes med en mundtlig gennemgang og snak samt modtagelse af kompetence beviset.

Der er ingen krav om, at du fortsat skal købe kurser hos Den Danske Pilatesskole eller andre udbydere for at beholde dit uddannelsesbevis.

Tilmelding:

Via email til info@dendanskepilatesskole.dk

Priser for forløb:

Pilates uddannelse i udstyr til træning og genoptræning: 45.000 kr. for hele forløbet som betales i 3. rater eller samlet

– Prisen er inklusiv alle moduler, kursusmateriale, 12 holdtimer (via Skype eller ved fremmøde), 5 privattimer (via Skype eller ved fremmøde), supervisionstimer, egen træning i studiet under uddannelsen, samt mulighed for tilkøb af ekstra hold- eller privattimer hos Pilates B i Lyngby eller Ringsted med 10 % rabat.  OBS! Der tages forbehold for prisregulering en gang årligt.

Prisen du ser gælder ved booking og betaling idag. Vi forbeholder os retten til at regulere prisen for nye opstart.

Når du har betalt og deltaget på et modul, så er du velkommen til at deltage igen på samme modul senere uden beregning. Dette gælder dog ikke modul med international underviser og deltager på et givent hold har altid første prioritet til pladserne. Dvs. du kan deltage ubegrænset antal gange på kurset når du har betalt for hele forløbet og du kan bruge den tid på det, som du har behov for. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge uddannelsen for dig.

Workshop, kurser og videreuddannelse

Her finder du løbende et bred udbud af workshops, kurser og videreuddannelse. Her er både noget målrettet dig som arbejder professionelt med træning, bevægelse og behandling og for dig som gerne vil snuse lidt mere til Pilates.

Hvis du har lyst til at være med på et kursus så kan du se programmet her:

Matwork kursus

Fredag 21. januar kl. 15-18 i Nyborg, Kiropraktorhuset Gammel Toldbod

Lørdag 22. januar kl. 14-17 i Århus, Rygcenter Banegårdspladsen

Fredag 28. januar kl. 15-18 i Næstved, Næsteved Rygcenter

Kursus beskrivelse Matwork:

Deltag på dette mini kursus og lær Matwork øvelserne at kende. Vi gennemgår teknik og detaljer i øvelserne og du vil få et lille træningsprogram med hjem. Niveauet er for dig som er sund og rask, men ellers er ret ny i klassisk Pilates. Alle kan være med på denne 3 timers workshop.

Pris workshop 795 kr. – tilmelding til info@dendanskepilateskole.dk

 

Reformer kursus

Søndag 6. februar kl. 14-17 i Nyborg, Kiropraktorhuset Gammel Toldbod

Tirsdag 8. februar kl. 17.30-20.30 i Herning, Rygcenter Midtvest

Kursus beskrivelse Reformer:

Deltag på dette mini kursus og grundøvelserne på Reformeren. Du bliver blandt andet bekendt med Joes Order begynder program og vi gennemgår teknik og detaljer i øvelserne.

Vi gennemgår også Reformeren og hvordan den virker på kroppen. Du får et træningsprogram med hjem så du føler dig godt klædt på til at lave træningen. . Niveauet er for dig som er sund og rask, men ellers er ret ny i klassisk Pilates. Alle kan være med på denne 3 timers workshop.

Pris workshop 795 kr. – tilmelding til info@dendanskepilateskole.dk

 

 

Uddannelse til Pilatesinstruktør

Opstart Marts 2022 i Lyngby, Den Danske Pilatesskole

Se beskrivelse under Del 2

 

 

International Pilates Workshop i Danmark

20.-22. maj 2022 i Lyngby, Pilates B Workshops

 

Tilmelding til Pilates uddannelse:

For mere info og tilmelding skriv til os på email: info@dendanskepilatesskole.dk