Pilates uddannelsen

Få en uddannelse i Pilates, hvor du lærer metoden i sin rene form
}

Opstart

Fredag d. 18. marts 2022

Sted

Kgs. Lyngby eller Online

Varrighed

Ca. 2½ år

Pris

45.000 kr. 

Pilatesinstruktør uddannelsesforløb

Uddannelsen til Pilatesinstruktør, hvor du lærer at undervise Pilates i bevægelse. Pilates Comprehensive uddannelse i udstyr til træning og genoptræning.

Undervisningsforløbet

Undervisningen til Pilatesinstruktør forløber over 18 moduler fordelt på ca. 20 måneder med afslutning efter ca. 2,5 år afhængigt af, hvor meget tid og energi du kan bruge på uddannelsen.

Du vil lære at undervise i diverse udstyr, hvilket inkluderer Matwork, Reformer, Cadillac, Guillotine, High Chair, Wunda Chair, Arm Chair, Barrel, Spine Corrector, Ladder Barrel, Pedo Pole og diverse “Small Gadjets”/ekstra udstyr. Forud for forløbet modtager du en oversigt over weekendmodulernes temaer.

Du vil blive tilbudt træningstimer ind imellem modulerne, på hold i Lyngby eller via Skype i en gruppe med andre, som egen træning eller hvor du mødes med dine medstuderende og øver. Inkluderet i prisen er der 12 timer på hold og 5 privattimer som placeres efter behov efter gennemførelse af modul 6. 

Har du ikke taget Del 1 – Lær Metoden hos os, vil du i dette forløb også få bogen ”Return to life” og “Your Life” af Joseph H. Pilates, en basisbog om anatomi, samt en samlemappe til undervisningsmaterialet. Du vil løbende blive tilbudt sparring, og det vil være muligt at tilkøbe flere hold og privattimer i studiet med 10% rabat i den tid dit forløb varer. Vi forbeholder os retten til at fjerne rabatten og adgangen til egen træning, hvis dit forløb varer væsentlig længere end det forventede.

Undervisningsgange

Hvert modul er på ca. 10 timer og undervisningen foregår primært fredage kl. 14-18 og lørdage kl. 11-17, enkelte onsdage kl. 14-20 og søndage kl. 9-16. Modulerne er fordelt over ca. 20 mdr. og vi mødes ca. en gang pr. måned. Derefter er der 6 mdr. praktik inden din afsluttende prøve med en censor til stede. Holdene opstarter hvert år i slut februar / start marts og afsluttes ca. 2,5 år senere i juni måned.

Ofte stillede spørgsmål om pilates uddannelsen

Hvornår starter uddannelsen?

Uddannelsen Del 2 starter fredag d. 18/3-22.

Hvor længe tager uddannelsen, og hvornår er jeg færdiguddannet?

Uddannelsen tager 2,5 år.

Hvert modul er på ca. 10 timer og undervisningen foregår primært fredage kl. 14-18 og lørdage kl. 11-17, enkelte onsdage kl. 14-20 og søndage kl. 9-16. Modulerne er fordelt over ca. 20 mdr. og vi mødes ca. en gang pr. måned. Derefter er der 6 mdr. praktik inden din afsluttende prøve med en censor til stede. 

Efter færdiggørelse af Del 2 aflægges den afsluttende prøve for uddanner og en censor. Her demonstreres i praksis den studerendes evne til selvstændigt at kunne undervise og til selv at kunne udfører udvalgte øvelser. Der vil blive lagt vægt på, at du kender biomekanikken og anvendelsen af de forskellige øvelser og at du kan træffe et kvalificeret, kompetent og selvstændigt valg af egnede øvelser til kunden.

Derudover skal du kunne udvise overblik og kontrol over timen samt vise en forståelse for kundens situation og niveau. Eksamen afsluttes med en mundtlig gennemgang og snak samt modtagelse af kompetence beviset.

Der er ingen krav om, at du fortsat skal købe kurser hos Den Danske Pilatesskole eller andre udbydere for at beholde dit uddannelsesbevis.

Hvor bliver jeg uddannet?

Uddannelsen foregår hos Pilates B studio, Lyngby hovedgade 26c, 2800 Kgs. Lyngby.

Man kan også tage uddannelsen online via zoom, så er man bare online på uddannelsesdagene.

Kræver det nogle særlige forudsætninger?

Du skal have trænet Pilates i et godt stykke tid og have et indgående kendskab til træningen eller allerede undervise i Pilates. Eventuelt har du gennemført en Comprehensive uddannelse et andet sted først. Inden opstart bliver du indbudt til en træningsseance for forventningsafstemning inden opstart. Seancen vil bestå af en 45 min. privattime efterfulgt af en kort samtale. Dette er inkluderet i din kursus afgift. Formålet er også, at det er en forventningsafstemning, hvor vi sammen vurderer, om du vil få nok udbytte ud af deltagelsen på uddannelsen hos Den Danske Pilatesskole.

Hvis du er relativ ny i Pilates, så anbefaler vi, at du tager Del 1 – Lær Metoden hos Den Danske Pilatesskole først inden du melder dig til uddannelsen eller at du har trænet klassisk Pilates jævnligt i min. 6 mdr. inden opstart enten hos os eller et andet sted eller at du har en anden Pilates uddannelse, fx. en Comprehensive uddannelse inden opstart.

Hvis man ikke har en stor kenskab til pilates, kan man få 45 min. privattime efterfulgt af en kort samtale. Herefter forventningsafstemning, hvor vi sammen vurderer, om du vil få nok udbytte ud af deltagelsen på uddannelsen hos Den Danske Pilatesskole.

Hvor meget koster hele uddannelsen?

Pilates uddannelse i udstyr til træning og genoptræning koster 45.000 kr. for hele forløbet, som betales i 3 rater eller samlet.

Hvad bliver man, når man har gennemført uddannelsen?

Når du har gennemført uddannelsen, modtager du et certifikat:

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT – PILATES COMPREHENSIVE TEACHER

Hvordan tilmelder jeg mig uddannelsen?

Udfyld formularen nederst på siden, eller send en e-mail til info@dendanskepilatesskole.dk

Hvilket Pilates udstyr bliver man lært op i?

Du vil lære at undervise i diverse udstyr, hvilket inkluderer Matwork, Reformer, Cadillac, Guillotine, High Chair, Wunda Chair, Arm Chair, Barrel, Spine Corrector, Ladder Barrel, Pedo Pole og diverse “Small Gadjets”/ekstra udstyr.

Tilmelding til Pilates uddannelse

4 + 14 =

Mere information om Pilatesinstruktør uddannelsen

Opbygning

Uddannelsesforløbet er bygget op om omkring tre spor:

 • Et teoretisk, hvor du vil møde forskellige fagspecialister afhængigt af emnet.
 • Et praktisk, hvor du vil være i bevægelse og anvende dine teoretiske kompetencer i praksis.
 • Et selvstændigt, hvor du en stor del af tiden træner og øver på egen hånd. Her forventes det, at du træner selv min to gange om ugen udover, at du også deltager på observationstimer samt øver dig i at undervise andre. Det forventes også, at du selv tager træningstimer både privat og på hold under din uddannelse. Du vælger selv sted og hos hvem og vi vejleder gerne til at finde en egnet instruktør tæt på dig.

Din egen træning i at undervise kan enten foregå ved, at du selv finder et sted at undervise, at du selv samler en gruppe eller at du øver på og med dine medstuderende. Du kan også blive tilbudt at være assisterende træner på hold hos Pilates B Studio, hvor du går til hånde og vil udføre mindre undervisningsopgaver under supervision og med hjælp fra en erfaren instruktør. Dette er et gratis og valgfrit tilbud, når du er klar til det og vil ikke blive aflønnet. Det vigtigste er at holde sig for øje, at en Pilates uddannelse er en praktisk uddannelse, hvor der skal samles erfaring undervejs. Hvordan og hvor du gør det, det er valgfrit og på eget ansvar.

Læringsmål

Efter uddannelsen forventes det at du kan:

 • Anvende Pilatesmetoden og forstå strukturen
 • Undervise privattimer og grupper i Pilates på alt udstyr
 • Holde overblik og i situationen vælge relevante øvelser til personen foran dig
 • Se hvilke øvelser der hører til Pilates og hvordan de opbygges
 • Forstå og anvende basal biomekanik og sygdomslære
 • Bruge alt Pilates udstyret korrekt
 • Vedligeholde og passe udstyret korrekt
 • Varetage et job som Pilatesinstruktør i mange forskellige brancher og situationer, fx. studio, klinik, aftenskole eller fitnesscenter

At du har prøvet:

 • At udføre alle de gængse og almen kendte Pilates-øvelser som gennemgået
 • At underviser mange forskellige kunder og patient typer
 • At samle, opsætte og pleje udstyret

At du kender:

 • Til hvor de forskellige øvelser kommer fra og baggrunden
 • Fysikken og statikken bag udstyret og hvordan det anvendes korrekt
 • Historien og filosofien bag Pilatesmetoden og forskellen i de forskellige tilgange til Pilates
 • Hvordan du kommer videre og lærer endnu mere

Kompetencebevis og tests

Efter hvert modul vil der være en selvtest i det aktuelle emne. Disse tests skal ikke afleveres og bliver ikke bedømt, men skal tjene som et redskab til selvevaluering. Formålet er, at du lære pensum og ikke testen for testens skyld.

Undervejs i forløbet vil der desuden være 3-4 supervisionstimer, hvor du vil modtage feedback på din undervisning og på, hvor du er i processen. Samme dag skal du desuden vise, at du kan gennemføre en træning på samme niveau som din supervision undervisningstime.

Dette er ikke en eksamen, og formålet er, at du selv bliver bevidst om, hvad du gør godt og hvad du skal arbejde videre med for at blive klar til næste niveau. Når disse timer samt alle moduler er gennemført vil du blive indstillet til at aflægge den afsluttende prøve. Denne indstilling sker i samråd med dig og underviseren.

 

Priser for forløb

Pilates uddannelse i udstyr til træning og genoptræning: 45.000 kr. for hele forløbet som betales i 3. rater eller samlet

– Prisen er inklusiv alle moduler, kursusmateriale, 12 holdtimer (via Skype eller ved fremmøde), 5 privattimer (via Skype eller ved fremmøde), supervisionstimer, egen træning i studiet under uddannelsen, samt mulighed for tilkøb af ekstra hold- eller privattimer hos Pilates B i Lyngby eller Ringsted med 10 % rabat.  OBS! Der tages forbehold for prisregulering en gang årligt.

Prisen du ser gælder ved booking og betaling i dag. Vi forbeholder os retten til at regulere prisen for nye opstart.

Når du har betalt og deltaget på et modul, så er du velkommen til at deltage igen på samme modul senere uden beregning. Dette gælder dog ikke modul med international underviser og deltager på et givent hold har altid første prioritet til pladserne. Dvs. du kan deltage ubegrænset antal gange på kurset når du har betalt for hele forløbet og du kan bruge den tid på det, som du har behov for. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge uddannelsen for dig.